Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 2/2009 (3.1.2009.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

55

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 63. sjednici održanoj 30. prosinca 2008. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07., 111/07. 130/07., 54/08., 85/08., 133/08., klasa: 025-04/08-01/294, ur.broj: 338-01-01-08-1 od 9. prosinca 2008. godine - u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:

– podaci upisani pod šiframa 11033, 11034, 34405, 34415 i 34449 mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

11033

Prvi specijalistički stomatološki pregled

1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

15

15

6,39

11034

Kontrolni specijalistički stomatološki pregled

1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

8

8

3,41

34405

CT pituitarne jame s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34415

CT mijelografija

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34449

CT cijelog tijela uz PET

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17,84

«

– šifra i podaci pod šifrom 34455 brišu se

- iza šifre 34457 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34458

CT enterokliza

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

– podaci upisani pod šiframa 34461, 34464, 34471, 34569, 34570, 34571, 34572 i 34607 mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

«

34461

CT angiografija gornjeg ekstremiteta

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34464

CT angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34471

CT flebografija gornjeg ekstremiteta

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34569

MR angiografija prsnog koša (za uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad

1 ing. fizike.

280

280

60

136,88

34570

MR angiografija spinalnog kanala (za uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad

1 ing. fizike.

320

320

60

154,72

34571

MR angiografija abdomena (za uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad

1 ing. fizike.

280

280

60

136,88

34572

MR angiografija zdjelice (za uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad

1 ing. fizike.

280

280

60

136,88

34607

MR koronarografija (za MR uređaj 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad

1 ing. fizike.

320

120

240

257,52

– iza šifre 34673 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34674

MR angiografija gornjeg ekstremiteta

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34675

MR angiografija donjih ekstremiteta

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34676

MR gornjeg ili donjih ekstremiteta nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17,84

34677

MR gornjeg ili donjih ekstremiteta s primjenom intravenskog kontrasta

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34678

MR angiografija prsnog koša

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34679

MR angiografija kralježnice

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34680

MR angiografija abdomena

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34681

MR angiografija zdjelice

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

– iza šifre 35301 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

35305

PET pomoću 18-F-fluorocholina

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad

1 srednja med. sestra

60

60

30

30,54

«

– podaci upisani pod šiframa 52466 i 92115 mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

52466

Readaptacija ortodonskog uređaja

1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

15

15

6,39

92115

Dolazak u postupak zdravstvene njege/fizikalne terapije u kući bolesnika do 10 km

1 med. sestra/ fizioterapeut SSS

10

1,26

«

– iza šifre 92115 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

92116

Dolazak u postupak zdravstvene njege/fizikalne terapije u kući bolesnika od 10 do 20 km

1 med. sestra/

fizioterapeut SSS

20

2,52

92116

Dolazak u postupak zdravstvene njege/fizikalne terapije u kući bolesnika više od 20 km

1 med. sestra/

fizioterapeut SSS

30

3,78

«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 025-04/08-01/323

Urbroj: 338-01-01-08-1

Zagreb, 30. prosinca 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.