Ispravak Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila

NN 3/2009 (7.1.2009.), Ispravak Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

110

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila objavljenim u »Narodnim novinama« broj 147 od 18. prosinca 2008. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ŽELJEZNIČKA VOZILA

U članku 3. stavku 9., iza točke na kraju rečenice, tekst ispisan velikim slovima koji glasi »MOŽDA POJASNITI KOJOM DOKUMENTACIJOM JER JE TO IZNIMKA OD PROPISA«, briše se.

Klasa: 011-01/07-02/48
Urbroj: 530-08-08-153
Zagreb, 19. prosinca 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.