Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

NN 4/2009 (9.1.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

115

Na temelju članka 129. stavka 2. podstavka 17. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129/00. i 41/08.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA POSEBNE DUŠEVNE I TJELESNE SPOSOBNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 54/06. i 34/07. – ispr.) u članku 5. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– policijske službenike specijalne i interventne policije, protueksplozijske zaštite te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti raspoređene na poslove neposrednog osiguranja štićenih osoba 2 godine«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– policijske službenike SSS, VŠS i VSS u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti koji nisu raspoređeni na poslove neposrednog osiguranja štićenih osoba 5 godina«.

Članak 2.

U Prilogu 1 Mjerila zdravstvene sposobnosti policijskih službenika, u legendi, mijenjaju se točke A, B i C tako da glase:

»A) policijski službenici specijalne i interventne policije, protueksplozijske zaštite te policijski službenici u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti koji su raspoređeni na poslove neposrednog osiguranja štićenih osoba

B) policijski službenici SSS koji u obavljanju službenih zadaća primjenjuju policijske ovlasti u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti koji nisu raspoređeni na poslove neposrednog osiguranja štićenih osoba

C) policijski službenici VŠS i VSS, koji u obavljanju službenih zadaća primjenjuju policijske ovlasti, u Ravnateljstvu policije, policijskih upravama i policijskim postajama te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti koji nisu raspoređeni na poslove neposrednog osiguranja štićenih osoba«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-15310-08.

Zagreb, 30. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.