Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2009. godinu

NN 5/2009 (12.1.2009.), Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2009. godinu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

125

Na temelju članka 27. stavka 2. Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 53/06 i 154/08), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PROGRAM

PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2009. GODINU

UVOD

Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva koja se stavljaju u promet na domaće tržište ili koja se koriste za vlastite potrebe za 2009. godinu (u daljnjem tekstu Program) sadrži:

– način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje i skladišta,

– broj i učestalost uzimanja uzoraka,

– lokacije uzorkovanja ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je dobavljač stavio u promet na domaće tržište ili koje koristi za vlastite potrebe,

– laboratorijsku analizu uzoraka tekućih naftnih goriva.

I.

NAČIN UZORKOVANJA, BROJ I UČESTALOST UZIMANJA UZORAKA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA

I.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

1. Uzorkovanje se obavlja prema normi HRN EN 14 275.

2. Uzorak se uzima preko uređaja za istakanje.

3. Neposredno prije početka uzorkovanja se preko ručke uređaja za istakanje istoče najmanje 4 litre goriva. To gorivo se ne smije upotrijebiti kao uzorak.

4. Neposredno nakon istakanja iz prethodne točke uzima se uzorak neposrednim punjenjem goriva u posude za uzorkovanje, čiji volumen nije manji od 4 litre.

5. Tijekom uzorkovanja treba uzeti tri usporedna uzorka, tako da je omogućeno izvođenje kasnijeg dodatnog ispitivanja kakvoće goriva u drugim laboratorijima bez prelijevanja i dijeljenja uzoraka.

6. Usporedni uzorci moraju biti zapečaćeni i odgovarajuće označeni zbog osiguranja sljedivosti od uzorkovanja do završetka postupka ispitivanja kakvoće goriva. Usporedne uzorke čuva izvoditelj uzorkovanja kakvoće tekućih naftnih goriva najmanje do zaključivanja postupka, tj. do dobivanja podataka o obavljenom ispitivanju, tj. u slučaju nesukladnih rezultata do dodatnog ispitivanja.

7. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju biti prema normi HRN EN ISO 3170.

I.2. Učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

Učestalost uzimanja uzoraka u pojedinom vremenskom razdoblju

Ukupan broj uzorkovanja za cijelu godinu

Vrsta goriva

Zimsko

Ljetno

1. 10. – 30. 4.

1. 5. – 30. 9.

Benzin

55

55

110

Dizelsko gorivo

80

80

160

Goriva s količinom sumpora najviše 10 mg/kg

1)

1)

1)

Plinsko ulje

(Ekstra lako loživo ulje)

90

-

90

1) Količina uzetih uzoraka goriva s količinom sumpora najviše 10 mg/kg izračuna se na temelju proporcionalnog udjela u ukupnom volumenu prodaje pojedine vrste goriva.

Ljetno razdoblje traje od 1. svibnja do 30. rujna, a zimsko od 1. listopada do 30. travnja. Broj uzetih uzoraka u pojedinom razdoblju treba podjednako rasporediti po mjesecima.

Za potrebe provedbe praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva u tekućoj godini broj uzoraka se u pojedinom vremenskom razdoblju dijeli među pojedinim dobavljačima goriva s obzirom na njihov udjel prodaje pojedinog goriva na tržištu u protekloj godini, ali najmanje jedan uzorak u sezoni po pojedinom dobavljaču.

I.3. Broj uzorkovanja benzina na benzinskim postajama po dobavljačima na njihovim lokacijama

Dobavljač

Sjedište

Broj
uzorkovanja

INA – Industrija nafte d.d.

Zagreb, Avenija V. Holjevca 10

28

OMV Hrvatska d.o.o.

Zagreb, Horvatova 35b

7

Tifon d.o.o.

Zagreb, Martićeva 65

6

Petrol trgovina d.o.o.

Zagreb, Oreškovićeva 3d

4

Antunović TA d.o.o.

Zagreb, Zagrebačka avenija 100a

3

Euro petrol d.o.o.

Rijeka, Martinkovac 143b

3

Zovko-Zagreb

Sesvete, Slavonska avenija 63

2

Lukoil Croatia d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Vukovara 284

2

AB Petrol d.o.o.

Donja Bistra, Stubička 458

1

Metalmineral d.d.

10431 Kerestinec, Sv. Nedjeljska b.b.

1

Adria oil d.o.o.

Kastav, Spinčići 38

1

AB Petrol d.o.o.

Donja Bistra, Stubička 458

1

Galić-benz d.o.o.

Sesvete, Soblinečka 46

1

ROX d.o.o.

Zagreb, Slavonska avenija 100

1

Arcus Delta

Pula, Kandlerova 8

1

Mikol d.o.o.

Čakovec, Stjepana Bencea 10

1

Metal trgovina Filko d.o.o.

Zaprešić, Krapinska 10

1

Croatia-petrol d.o.o.

Sl. Brod, Sj. Vezna cesta b.b.

1

Mobenz d.o.o.

Čakovec, Šenkovec, M.Tita b.b.

1

Petros d.o.o.

Osijek, Vinkovačka 68

1

B.K.M. Park-94

Zagreb, Slavonska avenija b.b.

1

Orbit d.o.o.

Ilok, I. G. Kovačića 106

1

SIROVINA BENZ d.o.o.

Knin, Drniška cesta 3

1

SUN-TRUCK d.o.o.

Đakovo, Jelačića 70

1

Trgovački obrt i poljoprivreda

Punitovci, M. Gupca 17

1

PZ BOLMAN

Bolman, Save Kovačevića 72

1

TAMA PETROL d.o.o.

31551 Belišće, Dolac 1

1

EURO BENZ

L. Naletilića 94a, Novi Zagreb

1

PZ Osatina

K. Tomislava b.b., Semeljci

1

TONI BENZ d.o.o.

Grabovine b.b., 21264 Donji Proložac

1

AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ

Bikovec 81, Maruševec

1

KERO- BENZ d.o.o.

42204 Gornji Kneginec, Mavra Schengera 7

1

METALAC-USLUGE d.o.o.

49210 Zabok, Celine 2

1

BP BAKOVIĆ

35435 Novi Varoš, Novi Varoš 3

1

T-C OKTAN d.o.o.

35000 Slavonski Brod, Osječka 180

1

PREMIUM PETROL

Požeška cesta 1a, Slavonski Brod

1

ŠOLA d.o.o.

43000 Bjelovar, Vukovarska 49

1

TRGOVAČKI OBRT »D.L.M.»

43282 Veliko Vukovje, Rogoža 100

1

SIGEČANKA-BENZ d.o.o.

48321 Sigetec, I. Berute 122

1

KRAČINA d.o.o.

48260 Križevci, Kalnička ulica 99

1

HODAK d.o.o.

M. Križevčanina 1, Bjelovar

1

AUTO-KOREN d.o.o.

48260 Križevci, Vrbovečka 35

1

TURBO AUTO CENTAR

Tomašinec, Turčišće b.b., Turčišće 40318

1

TEHNIX d.o.o.

40320 Donji Kraljevec, Ludbreška b.b.

1

PORTON d.o.o.

53270 Senj, Splitska 3

1

BARBARA
ESCLUSIVE

Zaglav bb, 23281 Zaglav

1

GOLUBIĆ d.o.o.

33411 Gradina, Bana J. Jelačića b.b.

1

BP PINA, Pirovčanka, PZ PIROVAC

Magistrala b.b., 22213 Pirovac

1

ŽMINJ PETROL d.o.o.

52341 Žminj, Matka Laginje b.b.

1

ŠIMA d.o.o.

10 000 Zagreb, Štefanovec 40

1

NOVAK- BENZ

10 000 Zagreb, Bani odvojak 11

1

BLIC trgovina

10251 Kupinečki Kraljevec,

Kraljevečki bregi 69

1

IVAN GRADITELJSTVO d.o.o., BP MUFLON

Ivanić Grad, Franje Jurinca b.b.

1

BP »AS»

10419 Vukovina, Staro Čiče, Velikogorička 9

1

ČEF d.o.o.

10293 Dubravica, Kumrovečka 230

1

B.N.Z. TRGOVINA d.o.o.

Samobor, Grič 14

1

ARCUS DELTA d.o.o

Kamik 27, Banjole, Pula

1

REPROMATERIJAL d.o.o.

J.J. Strossmayera 283, Osijek

1

KTC d.o.o.,

N. Tesle 20, 48260 Križevci

1

BP Brebrić d.o.o.

Zagrebačka b.b., Lipovljani

1

MIKI BENZ d.o.o.

K. Tomislava 83, Kloštar Podravski

1

BIOMOBIL d.o.o.

Bratiškovci b.b., 22222 Skradin

1

STR »POLJOOPREMA« GAREŠNICA

M. Gupca 220, Garešnica

1

UKUPNO

110

I.4. Broj uzorkovanja dizelskog goriva na benzinskim postajama po dobavljačima na njihovim lokacijama

Dobavljač

Sjedište

Broj
uzorkovanja

INA – Industrija nafte d.d.

Zagreb, Avenija V. Holjevca 10

55

Luka Ploče trgovina d.o.o.

Ploče, Lučka cesta b.b.

6

OMV Hrvatska d.o.o.

Horvatova 35b

6

Petrol trgovina d.o.o.

Zagreb, Oreškovićeva 3d

5

Tifon d.o.o.

Zagreb, Martićeva 65

5

Antunović TA d.o.o.

Zagreb, Zagrebačka avenija 100a

3

Etradex d.o.o.

Pićan, Benazići, Benazići 99

3

Interpetrol d.o.o.

Zagreb, Avenija Dubrovnik 10

3

Zovko-Zagreb

Sesvete, Slavonska avenija 63

3

Auto-Ivec

Novi Marof, Varaždinska 120

2

Adria oil d.o.o.

Kastav, Spinčići 38

2

AB Petrol d.o.o.

Donja Bistra, Stubička 458

2

Benzin Perić

Trogir, obilaznica Trogira, Krban d.d.

2

Croatia-petrol d.o.o.

Sl. Brod, Vinkovačkih žrtava 43

2

Jadranmont d.o.o.

Split, Hrv. mornarice 1F

2

Mikol d.o.o.

Čakovec, Stjepana Bencea 10

2

Petros d.o.o.

Osijek, Vinkovačka 68

2

Polj. zadruga Topolje

Topolje, Republike 50

2

NOVAK- BENZ

10 000 Zagreb, Bani odvojak 11

2

ROX d.o.o.

Zagreb, Slavonska avenija 100

2

Arcus Delta

Pula, Kandlerova 8

1

Metal trgovina Filko d.o.o.

Zaprešić, Krapinska 10

1

Croatia-petrol d.o.o.

Sl. Brod, Sj. Vezna cesta b.b.

1

Mobenz d.o.o.

Čakovec, Šenkovec, M. Tita b.b.

1

B.K.M. Park-94

Zagreb, Slavonska avenija b.b.

1

Orbit d.o.o.

Ilok, I.G. Kovačića 106

1

SIROVINA BENZ d.o.o.

Knin, Drniška cesta 3

1

SUN-TRUCK d.o.o.

Đakovo, Jelačića 70

1

Trgovački obrt i poljoprivreda

Punitovci, M. Gupca 17

1

PZ BOLMAN

Bolman, Save Kovačevića 72

1

TAMA PETROL d.o.o.

31551 Belišće, Dolac 1

1

EURO BENZ

L. Naletilića 94a, Novi Zagreb

1

PZ Osatina

K. Tomislava b.b., Semeljci

1

TONI BENZ d.o.o.

Grabovine b.b., 21264 Donji Proložac

1

AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ

Bikovec 81, Maruševec

1

KERO- BENZ d.o.o.

42204 Gornji Kneginec, Mavra Schengera 7

1

METALAC-USLUGE d.o.o.

49210 Zabok, Celine 2

1

BP BAKOVIĆ

35435 Novi Varoš, Novi Varoš 3

1

T-C OKTAN d.o.o.

35000 Slavonski Brod, Osječka 180

1

PREMIUM PETROL

Požeška cesta 1a, Slavonski Brod

1

ŠOLA d.o.o.

43000 Bjelovar, Vukovarska 49

1

TRGOVAČKI OBRT »D.L.M.«

43282 Veliko Vukovje, Rogoža 100

1

SIGEČANKA-BENZ d.o.o.

48321 Sigetec, I. Berute 122

1

KRAČINA d.o.o.

48260 Križevci, Kalnička ulica 99

1

HODAK d.o.o.

M. Križevčanina 1, Bjelovar

1

AUTO-KOREN d.o.o.

48260 Križevci, Vrbovečka 35

1

TURBO AUTO CENTAR

Tomašinec, Turčišće b.b., Turčišće 40318

1

TEHNIX d.o.o.

40320 Donji Kraljevec, Ludbreška b.b.

1

PORTON d.o.o.

53270 Senj, Splitska 3

1

BARBARA
ESCLUSIVE

Zaglav b.b., 23281 Zaglav

1

GOLUBIĆ d.o.o.

33411 Gradina, Bana J. Jelačića b.b.

1

BP PINA, Pirovčanka, PZ PIROVAC

Magistrala bb, 22213 Pirovac

1

ŽMINJ PETROL d.o.o.

52341 Žminj, Matka Laginje b.b.

1

ŠIMA d.o.o.

10 000 Zagreb, Štefanovec 40

1

BLIC trgovina

10251 Kupinečki Kraljevec,

Kraljevečki bregi 69

1

IVAN GRADITELJSTVO d.o.o., BP MUFLON

Ivanić Grad, Franje Jurinca b.b.

1

BP »AS«

10419 Vukovina, Velikogorička 9

1

ČEF d.o.o.

10293 Dubravica, Kumrovečka 230

1

B.N.Z. TRGOVINA d.o.o.

Samobor, Grič 14

1

ARCUS DELTA d.o.o.

Kamik 27, Banjole, Pula

1

REPROMATERIJAL d.o.o.

J.J. Strossmayera 283, Osijek

1

KTC d.o.o.

N. Tesle 20, 48260 Križevci

1

BP Brebrić d.o.o.

Zagrebačka b.b., Lipovljani

1

MIKI BENZ d.o.o.

K. Tomislava 83, Kloštar Podravski

1

BIOMOBIL d.o.o.

Bratiškovci b.b., 22222 Skradin

1

STR »POLJOOPREMA«

GAREŠNICA, M. Gupca 220, Garešnica

1

PZ Naše selo

J.J. Zmaj 20, Jagodnjak

1

POLJO-DAVOR d.o.o.

I. B. MAŽURANIĆA b.b., Davor

1

DALMACIA YACHTING d.o.o.

Jurjevgradska 2, Tribunj

1

UKUPNO

160

I.5. Broj uzorkovanja plinskog ulja na benzinskim postajama po dobavljačima na njihovim lokacijama

Dobavljač

Sjedište

Broj
uzorkovanja

INA – Industrija nafte d.d.

Zagreb, Avenija V. Holjevca 10

14

OMV Hrvatska d.o.o.

Horvatova 35b

3

Petrol trgovina d.o.o.

Zagreb, Oreškovićeva 3d

2

Tifon d.o.o.

Zagreb, Martićeva 65

2

Adria oil d.o.o.

Kastav, Spinčići 38

2

Antunović TA d.o.o.

Zagreb, Zagrebačka avenija 100a

2

NOVAK- BENZ

10 000 Zagreb, Bani odvojak 11

2

Lukoil Croatia d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Vukovara 284

2

Zovko-Zagreb

Sesvete, Slavonska avenija 63

1

Euro petrol d.o.o.

Rijeka, Martinkovac 143b

1

Grič –petrol d.o.o.

M. Kleščića 7, 10430 Samobor

1

Šuma – Ogrjev d.o.o.

Zagreb, Klanječka 60

1

Grcić Service station d.o.o.

Šibenik, Put sv. Mare b.b.

1

AB Petrol d.o.o.

Donja Bistra, Stubička 458

1

Metalmineral d.d.

10431 Kerestinec, Sv. Nedjeljska b.b.

1

Adria oil d.o.o.

Kastav, Spinčići 38

1

Galić-benz d.o.o.

Sesvete, Soblinečka 46

1

ROX d.o.o.

Zagreb, Slavonska avenija 100

1

Arcus Delta

Pula, Kandlerova 8

1

Mikol d.o.o.

Čakovec, Stjepana Bencea 10

1

Metal trgovina Filko d.o.o.

Zaprešić, Krapinska 10

1

Croatia-petrol d.o.o.

Sl. Brod, Sj. Vezna cesta b.b.

1

Mobenz d.o.o.

Čakovec, Šenkovec, M. Tita b.b.

1

Petros d.o.o.

Osijek, Vinkovačka 68

1

B.K.M. Park-94

Zagreb, Slavonska avenija b.b.

1

Orbit d.o.o.

Ilok, I.G. Kovačića 106

1

SIROVINA BENZ d.o.o.

Knin, Drniška cesta 3

1

SUN-TRUCK d.o.o.

Đakovo, Jelačića 70

1

Trgovački obrt i poljoprivreda

Punitovci, M. Gupca 17

1

PZ BOLMAN

Bolman, Save Kovačevića 72

1

TAMA PETROL d.o.o.

31551 Belišće, Dolac 1

1

EURO BENZ

L. Naletilića 94a, Novi Zagreb

1

PZ Osatina

K. Tomislava b.b., Semeljci

1

TONI BENZ d.o.o.

Grabovine b.b., 21264 Donji Proložac

1

AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ

Bikovec 81, Maruševec

1

KERO- BENZ d.o.o.

42204 Gornji Kneginec, Mavra Schengera 7

1

METALAC-USLUGE d.o.o.

49210 Zabok, Celine 2

1

BP BAKOVIĆ

35435 Novi Varoš, Novi Varoš 3

1

T-C OKTAN d.o.o.

35000 Slavonski Brod, Osječka 180

1

PREMIUM PETROL

Požeška cesta 1a, Slavonski Brod

1

ŠOLA d.o.o.

43000 Bjelovar, Vukovarska 49

1

TRGOVAČKI OBRT »D.L.M.«

43282 Veliko Vukovje, Rogoža 100

1

SIGEČANKA-BENZ d.o.o.

48321 Sigetec, I. Berute 122

1

KRAČINA d.o.o.

48260 Križevci, Kalnička ulica 99

1

HODAK d.o.o.

M. Križevčanina 1, Bjelovar

1

AUTO-KOREN d.o.o

48260 Križevci, Vrbovečka 35

1

TURBO AUTO CENTAR

Tomašinec, Turčišće b.b., Turčišće 40318

1

TEHNIX d.o.o.

40320 Donji Kraljevec, Ludbreška b.b.

1

PORTON d.o.o.

53270 Senj, Splitska 3

1

BARBARA ESCLUSIVE

Zaglav b.b., 23281 Zaglav

1

GOLUBIĆ d.o.o.

33411 Gradina, Bana J. Jelačića b.b.

1

BP PINA, Pirovčanka, PZ PIROVAC

Magistrala b.b., 22213 Pirovac

1

ŽMINJ PETROL d.o.o.

52341 Žminj, Matka Laginje b.b.

1

ŠIMA d.o.o.

10 000 Zagreb, Štefanovec 40

1

BLIC trgovina

10251 Kupinečki Kraljevec,

Kraljevečki bregi 69

1

IVAN GRADITELJSTVO d.o.o., BP MUFLON

Ivanić Grad, Franje Jurinca b.b.

1

BP »AS«

10419 Vukovina, Staro Čiče, Velikogorička 9

1

»ČEF« d.o.o.

10293 Dubravica, Kumrovečka 230

1

B.N.Z. TRGOVINA d.o.o.

Samobor, Grič 14

1

ARCUS DELTA d.o.o.

Kamik 27, Banjole, Pula

1

REPROMATERIJAL d.o.o.

J.J. Strossmayera 283, Osijek

1

KTC d.o.o.

N. Tesle 20, 48260 Križevci

1

BP Brebrić d.o.o.

Zagrebačka b.b., Lipovljani

1

MIKI BENZ d.o.o.

K. Tomislava 83, Kloštar Podravski

1

BIOMOBIL d.o.o.

Bratiškovci b.b., 22222 Skradin

1

STR »POLJOOPREMA«

GAREŠNICA, M. Gupca 220, Garešnica

1

PZ Naše selo

J.J. Zmaj 20, Jagodnjak

1

POLJO-DAVOR d.o.o.

I. B. MAŽURANIĆA b.b., Davor

1

DALMACIA YACHTING d.o.o.

Jurjevgradska 2, Tribunj

1

UKUPNO

90

II.

NAČIN UZORKOVANJA, UČESTALOST I BROJ UZIMANJA UZORAKA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA NA SKLADIŠTIMA

II.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima

1. Uzorak na skladištima se uzima iz nadzemnih ili podzemnih spremnika.

2. Prilikom neposredne isporuke uzorak se uzima iz autocisterne ili drugog transportnog sredstva.

3. Uzorkovanje se mora obavljati prema normi HRN EN ISO 3170.

4. Zahtjevi koji se odnose na broj jednakih usporednih uzoraka, pečaćenje i označavanje vrijede isti kao za uzorkovanje na benzinskim postajama.

5. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju u cijelosti biti prema normi HRN EN ISO 3170.

II.2. Učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na skladištima

Vrsta goriva

Najmanji broj uzoraka na godinu (NBU)

Benzin

45 uzoraka (1)

Dizelsko gorivo

60 uzoraka (1)

Plinsko ulje kao ekstra lako ulje

50 uzoraka (1)

Loživa ulja

1 uzorak na količinu goriva koja je jednaka kapacitetu spremnika

1 uzorak na 1000 tona, ali najviše 6 uzoraka godišnje

Brodsko gorivo

3 uzorka

Napomena:

(1) Najmanji broj uzoraka goriva za pojedinog dobavljača se utvrđuje na temelju količine prodaje pojedinog goriva s pojedinog skladišta prema sljedećim kriterijima:

Opseg prodaje u m3 (t)

Broj uzoraka

Manje od 1000

1

od 1001 do 4000

2

od 4001 do 10000

3

od 10001 do 40000

5

Opseg prodaje u m3 (t)

Broj uzoraka

od 40001 do 80000

6

više od 80000

prema jednadžbi(2) ali ne manje od 8 uzoraka

(2) Najmanji broj uzoraka po pojedinom dobavljaču koji isporučuje više od 80000 m3 (t) goriva godišnje izračunava se prema sljedećoj jednadžbi:

broj uzoraka = BU +P/8x104

BU – broj uzoraka određen za dobavljača s količinom prodaje do 80000 m3 (t) goriva godišnje

P – godišnja količina prodaje goriva pojedinog dobavljača koji prodaje više od 100000 m3 (t) goriva godišnje.

II.3. Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima po dobavljačima na njihovim lokacijama

Skladišta

Broj uzorkovanja

benzin

dizel

plinsko ulje

loživo ulje

brodsko
gorivo

Vlasnik skladišta

Dobavljač – Korisnik skladišta

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

25(1)

31(1)

38(1)

3

Jadranski naftovod d.d. – Omišalj

OMV d.o.o. – Zagreb

6

8

5

Tifon d.o.o. – Zabok

Tifon d.o.o. – Zabok

6

7

5

Antunović TA d.o.o. – Sesvetski Kraljevec

Antunović TA d.o.o. – Sesvetski Kraljevec

1

3

3

Dioki d.d. – Zagreb

Petrol trgovina d.o.o. – Zagreb

3

5

5

Tankerkomerc d.d. – Zadar

INA – Industrija nafte

Hrvatska elektroprivreda d.d.

(1)

(1)

(1); (2)

(2)

Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

2

6(2)

(1) – dio svojih goriva INA skladišti u Zadru

(2) – dio svojih goriva HEP skladišti u Zadru

III.

LABORATORIJSKA ANALIZA UZORAKA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Izvoditelj uzorkovanja mora označiti svaki uzorak, u cilju zaštite podatka o tome od kuda potječe gorivo, te ga nakon toga daje na laboratorijsku analizu pravnoj osobi akreditiranoj prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Izvoditelj uzorkovanja je pravna osoba akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 ili koja stručno i tehnički udovoljava zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020 A vrste.

Izvoditelj uzorkovanja provodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama i skladištima za pojedinog dobavljača prema ovom Programu, određuje mjesto i vrijeme izvođenja uzorkovanja. Izvoditelj uzorkovanja dužan je do 31. siječnja 2009. godine dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva popis svih objekata dobavljača na kojima se izvodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva s naznakom sjedišta objekta, vrste goriva koje se uzorkuje i datumom kada se planira izvođenje uzorkovanje za svaki objekat.

Kod dobavljača koji posjeduju veći broj objekata od broja uzorkovanja tekućih naftnih goriva koje im je propisano, uzorkovanje se izvodi na način da se iz godine u godinu mijenjaju objekti na kojima se uzorkovanje izvodi tako da tijekom vremena budu obuhvaćeni svi objekti tog dobavljača.

Izvoditelj uzorkovanja ne obavještava dobavljača o mjestu i vremenu izvođenja uzorkovanja.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-09/123

Urbroj: 531-08-2-1-2-08-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.