Ispravak dvaput objavljenih: Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2009. godinu i Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

NN 5/2009 (12.1.2009.), Ispravak dvaput objavljenih: Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2009. godinu i Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

151

Nakon uvida u »Narodne novine« utvrđeno je da su Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2009. godinu i Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora tiskarskom pogreškom objavljene u »Narodnim novinama« broj 150 od 22. prosinca 2008. godine i u »Narodnim novinama« broj 154 od 29. prosinca 2008. godine, pa se daje

ISPRAVAK

DVAPUT OBJAVLJENIH UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2009. GODINU I UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ STACIONARNIH IZVORA

Izvornim tekstom smatraju se Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2009. godinu i Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora koje su objavljene u »Narodnim novinama« broj 150 od 22. prosinca 2008. godine, a ne navedene Uredbe objavljene u »Narodnim novinama« broj 154 od 29. prosinca 2008. godine.

Urbroj: 50501-09-14

Zagreb, 8. siječnja, 2009.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.