Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom generala zbora u mirovini Rolanda Ertla

NN 6/2009 (14.1.2009.), Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom generala zbora u mirovini Rolanda Ertla

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

152

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

VELEREDOM KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.
S LENTOM I DANICOM

general zbora u mirovini ROLAND ERTL

za osobite zasluge ostvarene na području međunarodne obrambene suradnje, vojne izobrazbe pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Republike Austrije, te za ostvarenje zajedničke suradnje u mirovnim operacijama Ujedinjenih naroda, tijekom obnašanja dužnosti načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Austrije.

Klasa: 060-04/08-03/01
Urbroj: 71-03/3-08-02
Zagreb, 2. svibnja 2008.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA
Stjepan Mesić, v. r.