Pravilnik o vrsti svjetla i znakova kojim se označavaju vozila inspekcije cestovnog prometa te načinu i postupku iskazivanja tih znakova u zaustavljanju vozila u prijevozu u cestovnom prometu

NN 6/2009 (14.1.2009.), Pravilnik o vrsti svjetla i znakova kojim se označavaju vozila inspekcije cestovnog prometa te načinu i postupku iskazivanja tih znakova u zaustavljanju vozila u prijevozu u cestovnom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

166

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06 i 63/08) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O VRSTI SVJETLA I ZNAKOVA KOJIM SE OZNAČAVAJU VOZILA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA TE NAČINU I POSTUPKU ISKAZIVANJA TIH ZNAKOVA U ZAUSTAVLJANJU VOZILA U PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje vrsta svjetla i znakova za službena vozila Službe inspekcije cestovnog prometa i postupak iskazivanja znakova putem svjetlosne i tehničke opreme koju koriste inspektori cestovnog prometa u provedbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

ZAUSTAVLJANJE VOZILA U CESTOVNOM PROMETU

Članak 2.

(1) Inspektori cestovnog prometa pri zaustavljanju vozila u prijevozu u cestovnom prometu koriste posebno označena službena vozila.

(2) Službena vozila inspekcije cestovnog prometa označavaju se plavim rotacijskim svjetlima.

(3) Osim svjetala iz stavka 2. ovog članka u službenim vozilima inspekcije ugrađuje se i elektronski ekran (displej) na kojem se upisuje statička ili pokretna naredba u prijevozu u cestovnom prometu.

(4) Elektronski ekran ugrađuje se s unutarnje strane službenog vozila.

(5) Posebno označena službena vozila inspekcije cestovnog prometa mogu imati na lijevoj i desnoj vanjskoj bočnoj strani vozila vidni natpis »INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA« i znak Službe inspekcije cestovnog prometa.

Članak 3.

Na elektronskom ekranu (displeju) iz članka 2. stavaka 3. i 4. mogu se vozačima vozila u prijevozu u cestovnom prometu iskazati sljedeće naredbe:

– »STOP – INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA« ili

– »INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA – SLIJEDITE ME«.

(2) Pri zaustavljanju vozila stranih prijevoznika, vozačima tih vozila daju se sljedeće naredbe:

– »STOP – ROAD TRANSPORT INSPECTION« ili

– »ROAD TRANSPORT INSPECTION – FOLLOW ME«.

Članak 4.

Vozač vozila mora poštivati naredbe inspektora, ispisane na elektronskom ekranu i zaustaviti vozilo ili slijediti službeno vozilo do najbližega zaustavnog mjesta.

Članak 5.

Kada inspektor cestovnog prometa zaustavlja vozilo, mora nositi reflektirajući prsluk s otisnutim natpisom »INSPEKTOR CESTOVNOG PROMETA« i istaknutom službenom značkom.

Članak 6.

Kod zaustavljanja vozila u prijevozu u cestovnom prometu inspektor cestovnog prometa zaustavlja vozilo pločicom za upravljanje prometom sa ili bez vlastitog izvora svjetlosti.

Pločica bez vlastitog izvora svjetlosti iz stavka 1. ovog članka ima oblik kruga promjera 12 cm čija je osnova žute boje s crvenim rubom širine najmanje 2 cm, na kojoj je s obje strane, u žutom polju, ispisan tekst »STOP INSPEKCIJA«.

Pločica s vlastitim izvorom svjetlosti iz stavka 1. ovog članka ima oblik kruga promjera 19,5 cm čija je osnova s jedne strane žute boje na kojoj je crnim slovima ispisan tekst – »STOP INSPEKCIJA« – s crvenim rubom širine 3 cm.

Osnova druge strane pločice iz stavka 3. ovog članka je bijele boje s crvenim rubom širine 3 cm na kojem je crnim slovima ispisan tekst – »STOP INSPEKCIJA«.

Na sredini pločice s vlastitim izvorom svjetlosti nalazi se rasvjetno tijelo crvene boje promjera 10 cm.

Pločice iz stavka 1. ovog članka su na rukohvatu i moraju biti presvučene reflektirajućom tvari.

Članak 7.

U zaustavljanju vozila u prijevozu u cestovnom prometu, inspektor cestovnog prometa može zaustaviti vozilo i sredstvima za ručno davanje svjetlosnih znakova (baterijska svjetiljka) sa snopom crvene boje.

Članak 8.

Inspektori cestovnog prometa dužni su zaustavljanje obavljati na dijelu ceste uz desni rub kolnika u pravcu kretanja tako da ostali sudionici u prometu mogu pravovremeno uočiti zaustavljena vozila, vodeći pri tome računa da ne ometaju promet ili ugrožavaju vlastitu sigurnost ili sigurnost drugih sudionika u prometu.

Zaustavljanje vozila, obavlja se u pravilu na mjestima gdje se vozilo cijelom svojom površinom može ukloniti s kolnika.

Ako se nadzor vozila obavlja na kolniku, na službenom vozilu mora biti upaljeno plavo rotacijsko svjetlo.

Prilikom zaustavljanja vozila u prijevozu u cestovnom prometu na cestama noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, inspektor cestovnog prometa na kolniku ispred mjesta na kojem se nalazi zaustavljeno vozilo, postavlja na dovoljnoj udaljenosti trokutasti znak »STOP INSPEKCIJA« koji na vrhu ima treptajuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (članak 71. Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama – »Narodne novine« broj 33/05).

Članak 9.

Ako vozač vozila ne poštuje naredbe inspektora cestovnog prometa i ne zaustavi vozilo, inspektor prosljeđuje podatke o vozilu prometnoj policiji ili carinskoj službi na graničnom prijelazu radi njegovog zadržavanja do dolaska inspektora cestovnog prometa radi provedbe postupka po odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta – »Narodne novine« broj 77/99.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/62
Urbroj: 530-11-08-4
Zagreb, 23. prosinca 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.