Odluka o načinu isplate iznosa naknade manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (204,40 EUR-a) Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (pročišćeni tekst)

NN 6/2009 (14.1.2009.), Odluka o načinu isplate iznosa naknade manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (204,40 EUR-a) Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (pročišćeni tekst)

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

169

Predsjednica Fonda za naknadu oduzete imovine na temelju točke IV. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM odnosno 204,40 EUR) (»Narodne novine«, broj 155/08) utvrdila je dana 8. siječnja 2009. godine pročišćeni tekst Odluke o načinu isplate iznosa naknade manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (204,40 EUR) Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Pročišćeni tekst Odluke o načinu isplate iznosa naknade manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (204,40 EUR) Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine obuhvaća Odluku o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM) (»Narodne novine«, broj 119/00), Odluku o dopunama Odluke o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjeg od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM) (»Narodne novine«, broj 47/02) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM odnosno 204,40 EUR) (»Narodne novine«, broj 155/08), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 011-01/08-01/03

Urbroj: 5630-03/09-03

Zagreb, 8. siječnja 2009.

Predsjednica
Vesna Goluža, v. r.

ODLUKA

O NAČINU ISPLATE IZNOSA NAKNADE MANJEGA OD NOMINALNE VRIJEDNOSTI JEDNOG OBVEZNIČKOG UDJELA (204,40 EUR) GLOBALNE OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE ZA NAKNADU IMOVINE ODUZETE ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE (pročišćeni tekst)

I.

Radi provedbe Odluke o izdavanju globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj: 135/99, 47/02, 189/04 i 39/06), propisuje se da ukoliko iznos naknade po pojedinom ovlašteniku naknade nije dostatan za izdavanje jednog obvezničkog udjela, iznos naknade isplatit će se odjednom u gotovini, u roku od 60 dana od pravomoćnosti rješenja o naknadi kojim se određuje takva naknada.

Iznos naknade koji preostane nakon pretvaranja naknade u obvezničke udjele, a manji je od 204,40 EUR, isplatit će se jednokratno u kunskoj protuvrijednosti ovlaštenicima naknade – obvezničarima, odmah nakon primitka ispravnog zahtjeva za isplatu a najkasnije do 1. srpnja 2009. godine.

Ovlaštenicima naknade – obvezničarima kojima će pravomoćnim rješenjem biti utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu u obveznicama Republike Hrvatske nakon 1. srpnja 2009. godine, iznos naknade koji preostane nakon pretvaranja naknade u obvezničke udjele, a manji je od 204,40 EUR, isplatit će se jednokratno u kunskoj protuvrijednosti, odmah nakon primitka ispravnog zahtjeva za isplatu, zajedno sa isplatom dospjelih anuiteta.

II.

Isplatu naknade koja je predmet ove Odluke izvršit će Fond za naknadu oduzete imovine.