Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2009. godinu

NN 7/2009 (16.1.2009.), Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2009. godinu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

175

Temeljem članka 129. stavak 8. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07 i 146/08), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

Članak 2.

Visina mjesečne osnovice iz članka 1. ove Naredbe određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi » koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za sva obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (»Narodne novine« br. 10/2008.).

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-01/08-03/403

Urbroj: 530-04-08-1

Zagreb, 31. prosinca 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

OSNOVICE ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2009. GODINU

Kategorija

Radno mjesto

 

Osnovica osiguranja

1

zapovjednik broda

kn

6.935,00

 

upravitelj stroja

 

 

 

zapovjednik osoblja

 

 

 

upravitelj osoblja u strojarnici

 

 

 

2

prvi časnik palube

kn

5.115,00

 

drugi časnik stroja

 

 

 

rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji)

 

 

 

liječnik

 

 

 

zubar

 

 

 

časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

 

 

 

časnik odgovoran za zaštitu okoliša

 

 

 

3

drugi časnik palube

kn

3.865,00

 

zapovjednik jahte

 

 

 

treći časnik stroja

 

 

 

rukovodeće hotelsko osoblje (direktori)

 

 

 

frižiderist

 

 

 

operater postrojenja za ukapljivanje

 

 

zapovjednik plutajućeg objekta

zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta

operater dinamičke pozicije

 

4

treći časnik palube

kn

3.580,00

 

časnik plovidbene straže na palubi

 

 

 

četvrti časnik stroja

 

 

 

radiočasnik

 

 

 

više hotelsko osoblje (časnici)

 

 

 

više tehničko osoblje (časnici)

 

 

 

elektročasnik

 

 

 

elektroničar

 

 

 

5

više hotelsko osoblje (niži časnici)

kn

3.355,00

 

više tehničko osoblje (niži časnici)

 

 

 

električar

 

 

 

mehaničar

 

 

 

prvi kuhar

 

 

 

prvi konobar

 

 

 

vođa palube

 

 

 

vođa stroja

 

 

 

poslužitelj sisaljki (pumpman)

 

 

 

vozač na RO-RO brodovima

 

 

 

medicinska sestra

 

 

alatničar

dizaličar

bušač

ronioc

bravar

cjevar

varioc

 

6

član plovidbene straže na palubi (kormilar)

3.125,00

 

član plovidbene straže u strojarnici (mazač)

 

 

 

hotelsko osoblje

 

 

 

tehničko osoblje

 

 

 

7

drugi kuhar

kn

2.865,00

 

drugi konobar

 

 

pekar

slastičar

 

8

vježbenik palube

kn

2.611,00

 

vježbenik stroja

 

 

 

ostali vježbenici

 

 

 

mornar

 

 

 

čistač

 

 

 

mladić sobe

 

 

 

mladić kuhinje

 

 

 

pomoćnik električara

 

 

 

pomoćnik mehaničara

 

 

 

pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman)

 

 

 

pomoćno hotelsko osoblje

 

 

 

pomoćno tehničko osoblje