Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

NN 9/2009 (21.1.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE


195

Na temelju članka 50. stavka 3. i članka 56. stavka 2. i članka 57. stavka 4. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« br. 40/07), ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministricom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA, POSTUPKU, NAČINU UTVRĐIVANJA I OSIGURANJA KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I CESTE

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine«, br. 32/94, 96/94, 33/01, 122/03, 83/04 i 69/06), u članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Trokut preglednosti na željezničko-cestovnom prijelazu i pješačkom prijelazu preko pruge, za redovnu brzinu prema voznom redu, mora se osigurati prema prioritetima, a najkasnije do kraja 2009. godine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-2/75

Urbroj: 530-08-09-1

Zagreb, 12. siječnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.