Ispravak Pravilnika o doprinosima

NN 9/2009 (21.1.2009.), Ispravak Pravilnika o doprinosima

MINISTARSTVO FINANCIJA


220

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o doprinosima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 2 od 3. siječnja 2009. te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

U Pravilniku o doprinosima u članku 31., u oznaci stavka umjesto broja »(3)« treba stajati broj »(2)«.

U članku 87. umjesto broja »1%« treba stajati broj »5%«.

U članku 254. stavku 1. umjesto riječi »članka 232. stavak 1.« treba stajati riječ »članka 232. stavak 2«.

U prilogu uz Pravilnik o doprinosima pod nazivom »Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa« (Obrazac PRE-DOP):

– umjesto riječi »članka 267. stavak 1.« treba stajati riječ »članka 264. stavak 1.«,

– umjesto riječi »članka 268. stavak 1.« treba stajati riječ »članka 265. stavak 1.«

– umjesto riječi »članka 268. stavak 2.« treba stajati riječ »članka 265. stavak 2.«

Klasa: 411-01/09-01/7

Urbroj: 513-07-21-07/09-1

Zagreb, 14. siječnja 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.