Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 9/2009 (21.1.2009.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

221

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljenom u »Narodnim novinama« broj 2 od 3. siječnja 2009. te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, u članku 63.c stavku 4.:

– u alineji 8. umjesto broja »8« treba stajati broj »11« a

– u alineji 11. umjesto broja »11« treba stajati broj »8«.

Klasa: 410-01/09-01/32

Urbroj: 513-07-21-01/09-1

Zagreb, 14. siječnja 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.