Odluka o opozivu dr. sc. Svjetlana Berkovića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, Republici Latviji i Republici Litvi

NN 17/2009 (6.2.2009.), Odluka o opozivu dr. sc. Svjetlana Berkovića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, Republici Latviji i Republici Litvi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

346

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«; broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-02/426, urbroj: 50304/2-09-01 od 23. siječnja 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. SVJETLAN BERKOVIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Stockholmu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Latviji, sa sjedištem u Stockholmu i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu 8. veljače 2009. godine.

Klasa: 018-07/08-02/49

Urbroj: 71-05-03/1-09-4

Zagreb, 30. siječnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.