Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlatnika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

NN 17/2009 (6.2.2009.), Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlatnika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

347

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-01/522, urbroj: 50304/2-09-01 od 23. siječnja 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. sc. SVJETLANA BERKOVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, sa sjedištem u Ljubljani.

Ova Odluka stupa na snagu 9. veljače 2009. godine.

Klasa: 018- 07/08-02/50

Urbroj: 71-05-03/1-09-7

Zagreb, 30. siječnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.