Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivnju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 17/2009 (6.2.2009.), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivnju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE

357

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVNJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07., 111/07. 130/07., 54/08., 85/08., 133/08., 2/09. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:

– podaci upisani pod šiframa 11031, 11032 i 52466 mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

11031

Prvi stomatološki pregled. Obavlja se prije početka liječenja i ponovno tek po isteku, najmanje 6 mjeseci od završetka prethodnog liječenja korisnika.

1 liječnik

1 srednja med. sestra

10


10


3,26

11032

Kontrolni stomatološki pregled

1 liječnik

1 srednja med. sestra

5


5


1,63

52466

Readaptacija ortodonskog uređaja

1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

30


30


12,78

«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/32

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 27. siječnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.