Popis norma koje je prihvatio Hrvatski zavod za norme koje su sukladne bitnim zahtjevima za mjerila na koja se primjenjuje Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila

NN 17/2009 (6.2.2009.), Popis norma koje je prihvatio Hrvatski zavod za norme koje su sukladne bitnim zahtjevima za mjerila na koja se primjenjuje Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

359

Na temelju članka 13. stavka 1. Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine« broj 2/07) Državni zavod za mjeriteljstvo objavljuje

POPIS NORMA

KOJE JE PRIHVATIO HRVATSKI ZAVOD ZA NORME KOJE SU SUKLADNE S BITNIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA NA KOJA SE PRIMJENJUJE PRAVILNIK O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA KOJI SE ODNOSE NA MJERILA

Oznaka hrvatske norme

Naslov hrvatske norme

Oznaka europske norme

Naslov europske norme

HRN EN 1359:2000

Plinomjeri -- Membranski plinomjeri (EN 1359:1998)

EN 1359:1998

Gas meters -- Diaphragm gas meters

HRN EN 12480:2003

Plinomjeri -- Plinomjeri s rotacijskim klipovima (EN 12480:2002)

EN 12480:2002

Gas meters -- Rotary displacement gas meters

HRN EN 12261:2003

Plinomjeri -- Turbinski plinomjeri (EN 12261:2002)

EN 12261:2002

Gas meters -- Gas turbine meters

HRN EN 12405-1:2007

Plinomjeri -- Uređaji za pretvorbu/korekciju -- 1. dio: Pretvorba/korekcija obujma (EN 12405-1:2005+A1:2006)

EN 12405-1:2005

Gas meters -- Conversion devices -- Part 1: Volume conversion

HRN EN 12261/A1:2007

Plinomjeri -- Turbinski plinomjeri (EN 12261:2002/A1:2006)

EN 12261:2002/A1:2006

Gas meters -- Turbine gas meters

HRN EN 12480/A1:2007

Plinomjeri -- Plinomjeri s rotacijskim klipovima (EN 12480:2002/A1:2006)

EN 12480:2002/A1:2006

Gas meters -- Rotary displacement gas meters

HRN EN 1359/A1:2007

Plinomjeri -- Membranski plinomjeri (EN 1359:1998/A1:2006)

EN 1359:1998/A1:2006

Gas meters -- Diaphragm meters

HRN EN 1434-1:2007

Mjerila toplinske energije -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1434-1:2007)

EN 1434-1:2007

Heat meters -- Part 1: General requirements

HRN EN 1434-2:2007

Mjerila toplinske energije -- 2. dio: Konstrukcijski zahtjevi (EN 1434-2:2007)

EN 1434-2:2007

Heat meters -- Part 2: Constructional requirements

HRN EN 1434-4:2007

Mjerila toplinske energije -- 4. dio: Ispitivanja prilikom odobravanja tipa (EN 1434-4:2007)

EN 1434-4:2007

Heat meters -- Part 4: Pattern approval tests

HRN EN 1434-5:2007

Mjerila toplinske energije -- 5. dio: Ispitivanja prilikom prvog ovjeravanja (EN 1434-5:2007)

EN 1434-5:2007

Heat meters -- Part 5: Initial verification tests

HRN EN 14236:2007

Ultrazvučni plinomjeri za domaćinstva (EN 14236:2007)

EN 14236:2007

Ultrasonic domestic gas meters

HRN EN 14154-1:2007

Vodomjeri --1. dio: Opći zahtjevi (EN 14154 – 1:2005+A1:2007)

EN 14154-1:2005+A1:2007

Water meters -- Part 1: General requirements

HRN EN 14154- 2:2007

Vodomjeri --2. dio: Ugradnja i uvjeti uporabe (EN 14154 – 2:2005+A1:2007

EN 14154- 2:2005+A1:2007

Water meters -- Part 2: Installation and conditions of use

HRN EN 14154-3:2007

Vodomjeri--3. dio: Ispitne metode i oprema (EN 14154 – 3:2005+A1:2007)

EN 14154- 3:2005+A1:2007

Water meters -- Part 3: Test methods and equipment

HRN EN 50470-1:2008

Električna brojila za izmjeničnu struju -- 1. dio: Opći zahtjevi, ispitivanja i ispitni uvjeti --Mjerna oprema (razredi točnosti A, B i C) (EN 50470-1:2006)

EN 50470-1:2006

Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 1: General requirements, tests and test conditions – Metering equipment (class indexes A, B and C)

HRN EN 50470-2:2008

Električna brojila za izmjeničnu struju -- 2. dio: Posebni zahtjevi -- Elektromehanička brojila djelatne energije (razredi točnosti A i B) (EN 50470-2:2006)

EN 50470-2:2006

Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 2: Particular requirements, -- Electromechanical meters for active energy (class indexes A, and B)

HRN EN 50470-3: 22008

Električna brojila za izmjeničnu struju -- 3. dio: Posebni zahtjevi – Statička brojila djelatne energije (razredi točnosti A, B i C) (EN 50470-3:2006)

EN 50470-3:2006

Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 3: Particular requirements -- Static meters for active energy (class indexes A, B and C)

Ovaj popis zamjenjuje Popis norma koje je prihvatio Hrvatski zavod za norme koje su sukladne s bitnim zahtjevima za mjerila na koja se primjenjuje Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine« broj 83/08).

Klasa: 032-04/09-01/1

Urbroj: 558-01/1-09-1

Zagreb, 2. veljače 2009.

Ravnatelj
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.