Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2009."

NN 18/2009 (11.2.2009.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2009."

HRVATSKA NARODNA BANKA

402

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 4. veljače 2009. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2009.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2009.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s istovjetnim osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), pušta se u optjecaj 23. veljače 2009.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 731/2009.

Zagreb, 4. veljače 2009.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.