Vjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", br. 116/99, 109/00, 53/03, 69/03. - pročišćeni tekst, 167/03, 44/06 i 19/07)

NN 20/2009 (13.2.2009.), Vjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", br. 116/99, 109/00, 53/03, 69/03. - pročišćeni tekst, 167/03, 44/06 i 19/07)

HRVATSKI SABOR

420

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 116. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 6. veljače 2009. daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANKA 13. STAVKA 1. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (»NARODNE NOVINE«, BR. 116/99., 109/00., 53/03., 69/03. – PROČIŠĆENI TEKST, 167/03., 44/06. I 19/07.).

1. U dvojbi je li rok iz članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 69/03. – pročišćeni tekst, 167/03., 44/06. i 19/07.) prekluzivan ili instruktivan utvrđuje se da je taj rok prekluzivan (peremptoran) i propuštanjem podnošenja pisanog zahtjeva za nastavljanje obnašanja zastupničke dužnosti u tom roku znači gubitak prava za podnošenje toga zahtjeva.

Obrazloženje

Rok iz članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 69/03. – pročišćeni tekst, 167/03., 44/06. i 19/07.) jest zakonski, objektivni, neproduljivi i prekluzivni rok, što znači da istekom toga roka prestaje pravo podnošenja zahtjeva za nastavljanje obnašanja zastupničke dužnosti osobi (zastupniku) koja je zbog obnašanja nespojive dužnosti prestala obnašati zastupničku dužnost na temelju stavljanja mandata u mirovanje.

2. Ovo Vjerodostojno tumačenje objavit će se u »Narodnim novinama« zajedno s obrazloženjem.

Klasa: 021-12/08-05/14

Zagreb, 6. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.