Odluka o postavljenju mr. sc. Nebojše Koharevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bjelorus

NN 20/2009 (13.2.2009.), Odluka o postavljenju mr. sc. Nebojše Koharevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bjelorus

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

427

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-01/427, urbroj: 50304/2-09-01 od 3. veljače 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. NEBOJŠU KOHAROVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bjelarus, sa sjedištem u Moskvi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/13

Urbroj: 71-05-03/1-09-3

Zagreb, 9. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.