Pravilnik o smrznutim desertima

NN 20/2009 (13.2.2009.), Pravilnik o smrznutim desertima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

449

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O SMRZNUTIM DESERTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati smrznuti deserti, a odnose se na:

– nazive, definicije te opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati;

– sastav, dodane sastojke i druge tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi;

– dodatne zahtjeve označavanja.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na proizvode koji su zakonito proizvedeni i/ili stavljeni na tržište u državi članici Europske unije ili zakonito proizvedeni u državi EFTA-e koja je ugovorna strana Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Članak 3.

Na označavanje proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe posebnih propisa o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 4.

(1) Smrznuti deserti su:

a) smrznute emulzije koje se proizvode od toplinski obrađene smjese mlijeka, vrhnja i/ili drugih mliječnih proizvoda i/ili vode, mliječne i/ili biljne masti, mliječnih i/ili biljnih bjelančevina, šećera i drugih sastojaka, ili

b) smrznute otopine koje se proizvode od toplinski obrađene smjese vode, šećera i drugih sastojaka.

(2) Smrznuti deserti proizvode se postupkom smrzavanja, najčešće uz dodavanje zraka.

(3) Smrznuti deserti proizvode se i stavljaju na tržište pod nazivima:

– mliječni sladoled,

– krem sladoled,

– sladoled,

– smrznuti aromatizirani desert,

– smrznuti voćni desert.

Članak 5.

(1) Mliječni sladoled je proizvod koji sadrži najmanje 2,5% mliječne masti, najmanje 6% bezmasne suhe tvari mlijeka i najmanje 24% ukupne suhe tvari.

(2) Mliječni sladoled ne smije sadržavati biljnu mast i biljne bjelančevine.

Članak 6.

(1) Krem sladoled je proizvod koji sadrži najmanje 5% mliječne masti, najmanje 6% bezmasne suhe tvari mlijeka i najmanje 30% ukupne suhe tvari.

(2) Krem sladoled ne smije sadržavati biljnu mast i biljne bjelančevine.

Članak 7.

Sladoled je proizvod koji sadrži najmanje 2,5% mliječne i/ili biljne masti, mliječne i/ili biljne bjelančevine, a sadrži najmanje 24% ukupne suhe tvari.

Članak 8.

Smrznuti aromatizirani desert je proizvod koji sadrži vodu, šećer, arome i druge sastojke.

Članak 9.

Smrznuti voćni desert je proizvod koji sadrži vodu, šećer, voće i dodane sastojke, a mora sadržavati najmanje 5% voća ili odgovarajuću količinu proizvoda od voća.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Proizvodi iz ovoga Pravilnika proizvedeni i označeni prema Pravilniku o mlijeku i mliječnim proizvodima (»Narodne novine« br. 133/07) i prema Pravilniku o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura (»Narodne novine« br. 53/91 i 158/03) mogu se nalaziti na tržištu do 31. prosinca 2009. godine.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/26

Urbroj: 525-13-2-0495/09-1

Zagreb, 9. veljače 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.