Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 20/2009 (13.2.2009.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

451

Na temelju članka 29. i 30. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 143/02 i 33/05) i članka 19. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ravnatelj Fonda donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA POTICAJA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« br. 8/2008) u članku 10. stavak 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»– stručnu analizu radnog mjesta osobe s invaliditetom«

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i ako ispunjava uvjete, ravnatelj donosi odluku o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Fond i poslodavac sklapaju ugovor. U roku od 10 dana, od dana sklapanja ugovora, Fond daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava. Redovan poticaj iz članka 8. ove Odluke se isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.«

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. mijenja se prva rečenica i glasi:

»(1) Poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava podnosi Fondu pismeni zahtjev za redovan novčani poticaj iz čl. 14. ove Odluke.«

Članak 4.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i ako ispunjava uvjete, ravnatelj donosi odluku o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Fond i poslodavac sklapaju ugovor. U roku od 10 dana, od dana sklapanja ugovora, Fond daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava. Redovan poticaj iz članka 14. ove Odluke se isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.«

Članak 5.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i proslijediti predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo, ako su ispunjeni svi uvjeti, daje ravnatelju Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Fond i poslodavac sklapaju ugovor. U roku od 10 dana, od dana sklapanja ugovora, Fond daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava. Poseban novčani poticaj iz članka 21. ove Odluke se isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.«

Članak 6.

Članak 28. mijenja se i glasi:

„Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i proslijediti predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo, ako su ispunjeni svi uvjeti, daje ravnatelju Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Fond i poslodavac sklapaju ugovor. U roku od 10 dana, od dana sklapanja ugovora, Fond daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava. Poseban novčani poticaj iz članka 25. ove Odluke se isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.«

Članak 7.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i proslijediti predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo, ako su ispunjeni svi uvjeti, daje ravnatelju Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Fond i poslodavac sklapaju ugovor. U roku od 10 dana, od dana sklapanja ugovora, Fond daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava. Poseban novčani poticaj iz članka 29. ove Odluke se isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.«

Članak 8.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i proslijediti predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo, ako su ispunjeni svi uvjeti, daje ravnatelju Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Fond i poslodavac sklapaju ugovor. U roku od 10 dana, od dana sklapanja ugovora, Fond daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava. Poseban novčani poticaj iz članka 34. ove Odluke se isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.«

Članak 9.

Članak 42. mijenja se i glasi:

„Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i proslijediti predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo, ako su ispunjeni svi uvjeti, daje ravnatelju Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Fond i poslodavac sklapaju ugovor. U roku od 10 dana, od dana sklapanja ugovora, Fond daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava. Poseban novčani poticaj iz članka 39. ove Odluke se isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.«

Članak 10.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Fond je u obvezi zaprimljeni predmet obraditi i proslijediti predmet nadležnom Povjerenstvu. Povjerenstvo, ako su ispunjeni svi uvjeti, daje ravnatelju Fonda preporuku za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke Fond i poslodavac sklapaju ugovor. U roku od 10 dana, od dana sklapanja ugovora, Fond daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava. Poseban novčani poticaj iz članka 43. ove Odluke se isplaćuje na žiro-račun poslodavca odnosno osobe koja se samozapošljava.«

Članak 11.

U članku 48. stavak 1. iza riječi »Pravo na poticaje iz« dodaje se »članka 8. i«.

Članak 12.

Iza članka 49. dodaje se članak 49. a koji glasi:

»(1) Fond u tekućoj godini raspolaže sa sredstvima koja su mu Državnim proračunom Republike Hrvatske odobrena za tu godinu. Isplate poticaja, iz članka 3., 8. i 14. ove Odluke, vrše se u tekućoj godini za sljedeća razdoblja: posljednje tromjesečje prošle godine (listopad – prosinac, za koje se zahtjevi podnose u siječnju/veljači tekuće godine), te tri tromjesečja tekuće godine (siječanj – ožujak, travanj – lipanj, srpanj – rujan).

(2) Iznimno, u 2009. godini će se platiti zahtjevi onih poslodavaca, odnosno osoba koje se samozapošljavaju, koji su podnijeli zahtjeve za poticaje u 2008. godini, a koji radi, nedostatka sredstava nisu mogli biti realizirani.«

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 009-00/09-01/0001

Urbroj: 0129-01-00/00-09-0001

Zagreb, 2. veljače 2009.

Ravnatelj
mr. sci. Ante Vučić, v. r.