Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2009.

NN 21/2009 (16.2.2009.), Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2009.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

464

Na temelju članka 118. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 79/2007) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2009.

I.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 7.877 radnih dozvola.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 3.200 radnih dozvola.

III.

Godišnja kvota radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 4.267 radnih dozvola, i to kako slijedi:

1. GRADITELJSTVO 2.518 radnih dozvola

2. BRODOGRADNJA 1.148 radnih dozvola

3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 160 radnih dozvola

4. KULTURA 25 radnih dozvola

5. PROMET 131 radna dozvola

6. ZDRAVSTVO 50 radnih dozvola

7. ZNANOST I OBRAZOVANJE 92 radne dozvole

8. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 40 radnih dozvola

9. POLJOPRIVREDA 100 radnih dozvola

10. OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI 3 radne dozvole.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada utvrđuje se godišnja kvota radnih dozvola za sezonsko zapošljavanje koja iznosi 410 radnih dozvola, i to kako slijedi:

1. POLJOPRIVREDA 400 radnih dozvola

2. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 10 radnih dozvola.

V.

Tijelo nadležno za izdavanje radnih dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim radnim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2009. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih radnih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 101-03/09-01/01

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 12. veljače 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2009. GODINU

DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

Ukupno

Graditeljstvo

Tesar

1000

Zidar

1000

Armirač

400

Betonirac

60

Dipl. ing./ing. građevinarstva

50

Dipl. ing. arhitekture

5

Geobušač

3

Ukupno

2518

Brodogradnja

Brodomonter

166

Elektro zavarivač

421

AKZ radnik

155

Brodocjevar

81

Brusač

188

Brodoskelar

60

Brodobravar

29

Brodoizolater

18

Brodomehaničar

5

Elektroinstalater

10

Brodolimar

4

Rezač plinom

11

Ukupno

1148

Turizam i ugostiteljstvo

Turistički animator

69

Kuhar nacionalne kuhinje

60

Maser posebnih vrsta masaža

30

Voditelj tenis centra

1

Ukupno

160

Sezonsko zapošljavanje – instruktor ronjenja

10

Ukupno

170

Kultura

Dramski umjetnici

2

Baletni umjetnici

10

Baletni pedagozi

1

Orkestralni umjetnici

10

Operni pjevači

2

Ukupno

25

Promet

Kapetan zrakoplova AIRBUS A 319/320 s JAR ATPL dozvolom

10

Kapetan zrakoplova DASH8 Q400 s JAR ATPL dozvolom

10

Pilot helikoptera Robinson R44 Clipper II

2

Pilot zrakoplova Cessna Citation Cj2+525A

4

Tehničar za održavanje zrakoplova Cessna Citation Cj2+525A

1

Vozač teretnog vozila u međunarodnom prometu

10

Zapovjednik broda unutarnje plovidbe

20

Časnik palube navigator unutarnje plovidbe

10

Upravitelj stroja

20

Vođa palube

20

Kormilar teglenica

10

Časnik stroja

10

Bager majstor

4

Ukupno

131

Zdravstvo

Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom

10

Doktor medicine

7

Doktor stomatologije sa specijalističkom naobrazbom

 1

Diplomirani inženjer medicinske biokemije

 2

Magistar farmacije

5

Specijalizant – zdravstveni djelatnik

23

Farmaceutski tehničar

2

Ukupno

50

Znanost i obrazovanje

Dr. sc. biologije

1

Dr. sc. geografije mora

1

Nastavnik klasičnog baleta

1

Profesor violine

1

Dipl. edukacijski rehabilitator (defektolog)

1

Strani lektor na sveučilištima

65

Instruktor stranog jezika - izvorni govornik – prevoditelj

10

Istraživač na području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, društvenih i humanističkih znanosti

12

Ukupno

92

Prerađivačka industrija

Dipl. ing. elektrotehnike

10

Dipl. ing. stroja Dipl. ing. strojarstva

20

Dipl. ing. stroja Puhač stakla

10

Ukupno

40

Poljoprivreda

Pomoćni stočar i pastir

70

Pomoćni ratar

 30

Ukupno

100

Sezonsko zapošljavanje – pomoćni radnik za uzgoj i berbu

400

Ukupno

500

Ostale uslužne djelatnosti

Doktor kiropraktike

1

Senior designer

2

Ukupno

3

SVEUKUPNO

4677