Ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

NN 23/2009 (20.2.2009.), Ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

526

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE zastupana po Jadranki Kosor, dipl. iur., potpredsjednici Vlade i ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnost (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

Sindikat policije Hrvatske, zastupan po Dubravku Jagiću, predsjedniku

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, zastupan po Zdravku Lončaru, predsjedniku

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama zastupan po radomiru Deliću, predsjedniku

Carinski sindikat Hrvatske zastupan po Boži Prki, predsjedniku

Sindikat Porezne uprave Hrvatske zastupan po Gordani Jagar, predsjednici

Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu zastupan po Marijanu Luketiću, predsjedniku

Sindikat zaposlenih u pravosuđu zastupan po Dubravku Jagiću, po ovlaštenju

Sindikat pravosudne policije zastupan po Dubravku Jagiću, po ovlaštenju

Sindikat zaposlenika zatvorskog sustava zastupan po Borisu Pleši, po ovlaštenju

Nezavisni sindikat carinika Hrvatske zastupan po Borisu Pleši, po ovlaštenju i

Nezavisni sindikat policijskih službenika i namještenika RH zastupan po Borisu Pleši, po ovlaštenju (u daljnjem tekst: Sindikati)

potpisali su 28. siječnja 2009. godine sljedeći

ISPRAVAK

KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

U članku 67. iza broja »66.« dodaje se »i 71.«, tako da članak glasi:

»Članak 67.

Iznosi materijalnih prava iz članaka 50., 5I., 52., 54., 55., 56., 58., 59., 62., 63., 64., 66. i 71. ugovoreni su u neto iznosima.«

ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE

ZA SINDIKATE

Sindikat državnih i lokalnih
službenika i namještenika RH

Jadranka Kosor, dipl. iur.

Predsjednik

potpredsjednica Vlade,

Boris Pleša, dipl. politolog

ministrica obitelji, branitelja i

Sindikat policije Hrvatske

međugeneracijske solidarnosti

Predsjednik

Dubravko Jagić

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

Predsjednik

Zdravko Lončar

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama

Predsjednik

Radomir Delić

Carinski sindikat Hrvatske

Predsjednik

Božo Prka

Sindikat porezne uprave Hrvatske

Predsjednica

Gordana Jagar

Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu

Predsjednik

Marijan Luketić

Sindikat zaposlenih u pravosuđu

po ovlaštenju

Dubravko Jagić

Sindikat pravosudne policije

po ovlaštenju

Dubravko Jagić

Sindikat zaposlenika zatvorskog sustava

po ovlaštenju

Boris Pleša, dipl. politolog

Nezavisni sindikat carinika Hrvatske

po ovlaštenju

Bors Pleša, dipl. politolog

Nezavisni sindikat policijskih službenika i

namještenika RH

po ovlaštenju

Boris Pleša, dipl. politolog