Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

NN 23/2009 (20.2.2009.), Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

527

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala, objavljenog u »Narodnim novinama« broj 17 od 6. veljače 2009. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine«, broj 17/09.) u članku 14. stavku 2. umjesto riječi: »Pravilnika«, treba stajati riječ: »članka«, u stavku 5. umjesto riječi: »Pravilnika« treba stajati riječ: »članka«, a iza brojki: »1,50«, »30,07« i »15,03« treba upisati oznaku: »%«, te u stavku 6. riječi: »sudjelovanja osigurane osobe« treba zamijeniti riječima: »ukupne cijene pomagala«.

Klasa: 025-04/09-1/18

Urbroj: 338-01-01-09-2

Zagreb, 12. veljače 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.