Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2009. godinu

NN 24/2009 (23.2.2009.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2009. godinu

HRVATSKI SABOR

529

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 13. veljače 2009. donio je

PLAN USKLAĐIVANJA

ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2009. GODINU

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
I. KVARTAL

1.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

2.

Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkoj trgovini

3.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

4.

Zakon o nedopuštenom oglašavanju

5.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

6.

Zakon o izmjenama Zakona o lijekovima

7.

Zakon o zaštiti od buke

8.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja

9.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

10.

Zakon o trošarinama

11.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

12.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

13.

Zakon o potpori ruralnom razvoju

14.

Zakon o vodama

15.

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

16.

Zakon o patentu

17.

Zakon o žigu

18.

Zakon o industrijskom dizajnu

19.

Zakon o biogorivima

20.

Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
II. KVARTAL

21.

Zakon o probaciji

22.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kaznenopravnih sankcija i mjera izrečenih maloljetnim počiniteljima kaznenih djela

23.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju

24.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

25.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

26.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu

27.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

28.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu

29.

Zakon o upravnim sporovima

30.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim predmetima

31.

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

32.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

33.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

34.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu

35.

Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

36.

Zakon o potvrđivanju Haške konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, izvršenju i suradnji na području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece

37.

Zakon o uslugama platnog prometa

38.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

39.

Zakon o potrošačkim kreditima

40.

Zakon o zdravstvenim djelatnostima

41.

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

42.

Zakon o akreditaciji

43.

Zakon o kombiniranom prometu

44.

Zakon o morskom ribarstvu

45.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama

46.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima

47.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
III. KVARTAL

48.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

49.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

50.

Rudarski zakon

51.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima

52.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet

53.

Zakon o izmjeni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

54.

Zakon o regionalnom razvoju

55.

Zakon o strukturnoj, tržišnoj i državnoj potpori u ribarstvu

56.

Zakon o pravu državljana članica EU koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj na glasovanje i kandidiranje na izborima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
IV. KVARTAL

57.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

Klasa: 910-04/08-01/13

Zagreb, 13. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.