Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Ante Simonića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, sa sjedištem u Pekingu

NN 26/2009 (27.2.2009.), Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Ante Simonića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, sa sjedištem u Pekingu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

566

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-01/370, urbroj: 50304/2-09-01 od 3. veljače 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam prof. dr. sc. ANTU SIMONIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini, sa sjedištem u Pekingu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, sa sjedištem u Pekingu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/10
Urbroj: 71-05-03/1-09-3
Zagreb, 19. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.