Odluka o postavljenju Josipa Pare za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu

NN 26/2009 (27.2.2009.), Odluka o postavljenju Josipa Pare za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

568

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku. postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-080-02/08-01/364, urbroj: 50304/2-09-01 od 20. veljače 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam JOSIPA PARU za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/08-02/30
Urbroj: 71-05-03/1-09-7
Zagreb, 25. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.