Uredba o određivanju mjerila plovnih putova za utvrđivanje plovnosti na državnim vodnim putovima

NN 28/2009 (4.3.2009.), Uredba o određivanju mjerila plovnih putova za utvrđivanje plovnosti na državnim vodnim putovima

28 04.03.2009 Uredba o određivanju mjerila plovnih putova za utvrđivanje plovnosti na državnim vodnim putovima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

599

Na temelju članka 105. stavka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/2007 i 132/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU MJERILA PLOVNIH PUTOVA ZA UTVRĐIVANJE PLOVNOSTI NA DRŽAVNIM VODNIM PUTOVIMA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se mjerila plovnih putova za utvrđivanje plovnosti na državnim vodnim putovima.

Članak 2.

Mjerila za utvrđivanje plovnosti prema odredbama članka 1. ove Uredbe su:

1. Dimenzije plovila i sastava plovila koji mogu nesmetano ploviti:

– dužina L (m),

– širina b (m),

– dubina plovnog gaza t (m),

– nosivosti w (t)

2. Osnovni parametri klase plovnog puta na vodnom putu:

– minimalni radijus krivina R (m),

– trajnost niskog plovidbenog vodostaja (NpV) (% dana kad je dostignut ili premašen),

– trajnost visokog plovidbenog vodostaja (VpV) (% dana kad je dostignut ili premašen),

3. Gabariti plovidbenog otvora ispod mostova:

– slobodna visina ispod mostova H (m),

– slobodna širina plovidbenog otvora (m),

4. Visina zračnih kabela iznad VpV:

– slobodna visina ispod nenaponskih kabela i vodova niskog napona (m),

– slobodna visina ispod vodova visokog napona do 110 tisuća V (m)

– slobodna visina ispod vodova visokog napona od 220 tisuća V (m)

– slobodna visina ispod vodova visokog napona od 400 tisuća V (m)

5. Dubina polaganja podvodnih instalacija:

– dubina polaganja ispod regulacijske dubine plovnog puta (m)

6. Tehničke karakteristike brodskih prevodnica:

– dubina na pragovima (m),

– minimalna širina (m),

– minimalna dužina (m).

Članak 3.

Državni vodni putovi, na osnovi mjerila iz članka 2. ove Uredbe, razvrstavaju se na I., II. i III. klasu plovnosti, a čine ih prirodni riječni putovi, regulirane i kanalizirane rijeke i kanali.

Članak 4.

Mjerila po klasama plovnosti iz članaka 2. i 3. ove Uredbe prikazana su tablično i grafički u Prilogu 1. ove Uredbe i njezin su sastavni dio.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju mjerila za utvrđivanje plovnosti državnih plovnih putova (»Narodne novine«, broj 88/2000).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-19/09-01/01

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 26. veljače 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1

MJERILA PLOVNOG PUTA ZA UTVRĐIVANJE PLOVNOSTI NA DRŽAVNIM VODNIM PUTOVIMA PO KLASAMA

KLASA

KLASA VODNOG PUTA

I

II

III

OZNAKA KLASE

________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

PLOVILA I SASTAVI

Dužina l(m)

teglenice i

41

57

67 – 70

potiskivani sastavi

118 – 132

Širina b(m)

teglenice i

4,7

7,5 – 9,0

8,2 – 9,0

potiskivani sastavi

8,2 – 9,0

Gaz puni t(m)

teglenice i

1,4

1,6

1,6 – 2,0

potiskivani sastavi

1,6 – 2,0

Nosivost W(t)

teglenice i

180

500 – 630

470 – 700

potiskivani sastavi

1000 – 1200

OSNOVNI PARAMETRI KLASE

Prirodni riječni putovi

Prirodni riječni putovi

Regulirane i kanalizirane rijeke

Kanali

Prirodni riječni putovi

Regulirane i kanalizirane rijeke

Kanali

Minimalni radijus krivina (m)

250

250

250 – 450

500

300

300 – 550

650

Trajnost niskog plovnog vodostaja (NpV)- %-tak dana kada je dostignut ili premašen

60

60

65 – 85

-

60

65 – 85

-

Trajnost visokog plovnog vodostaja – %-tak dana

1

1

1

1

1

1

1

GABARITI ISPOD MOSTOVA

Slobodna visina ispod mosta od visokog plovnog vodostaja VpV – H(m)

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

Slobodna širina plovIdbenog otvora (m)

>35

>45

>45

>45

>45

>45

>45

VISINA ZRAČNIH KABELA IZNAD VpV

Vodovi niskog napona i nenaponski kabeli (m)

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Vodovi visokog napona do 110 KV (m)

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Vodovi visokog napona od 220 KV

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

Vodovi visokog napona od 400 KV

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

DUBINA PODVODNIH INSTALACIJA

Dubina polaganja ispod regulacijske dubine plov. puta (m)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

GABARITI BRODSKIH PREVODNICA

Dubina na pragovima (m)

1,6

2,0

2,25

2,5

2,5

2,5

2,5

Minimalna širina (m)

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Minimalna dužina (m)

60

60

60

60

120 – 150

120 – 150

120 – 150