Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu

NN 34/2009 (18.3.2009.), Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

751

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-080-02/08-01/365, urbroj: 50304/2-09-01 od 5. ožujka 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. sc. IVICU TOMIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/08-02/34

Urbroj: 71-05-03/1-09-7

Zagreb, 10. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.