Odluka o oduzimanju odlikovanja i medalje Vladimiru (Rudolfovom) Zagorcu

NN 34/2009 (18.3.2009.), Odluka o oduzimanju odlikovanja i medalje Vladimiru (Rudolfovom) Zagorcu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

752

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 36. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za vojna odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O ODUZIMAJU ODLIKOVANJA I MEDALJE

I.

Na temelju postupanja protivno pravnom poretku i moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj, VLADIMIRU (Rudolfovom) ZAGORCU, oduzimaju se sljedeća odlikovanja: Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red Nikole Šubića Zrinskog, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, Red hrvatskog trolista, Red hrvatskog pletera, Spomenica domovinske zahvalnosti i medalja »Iznimni pothvati«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 060-03/09-07/01

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 9. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.