Odluka o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za znanost

NN 35/2009 (20.3.2009.), Odluka o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za znanost

35 20.03.2009 Odluka o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za znanost

HRVATSKI SABOR

782

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. i 46/07.), Hrvatski sabor na sjednici 13. ožujka 2009., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST

I.

Imenuje se prof. dr. sc. KREŠIMIR PAVELIĆ predsjednikom Nacionalnog vijeća za znanost.

II.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, imenuju se:

– akademik MILAN MOGUŠ,

– prof. dr. sc. JOSIP BRNIĆ,

– prof. dr. sc. ILIJA ŽIVKOVIĆ,

– prof. dr. sc. GORDAN LAUC,

– prof. dr. sc. MILJENKO GRGIĆ,

– doc. dr. sc. ANTE ĆURKOVIĆ.

Klasa: 021-13/09-07/01

Zagreb, 13. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.