Uredba o dopuni Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

NN 36/2009 (23.3.2009.), Uredba o dopuni Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

799

Na temelju članka 51. stavka 3. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 70/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2009. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O RAZINI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U PROIZVODIMA ISPOD KOJE PROIZVODI KOJI SE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE NE MORAJU BITI OZNAČENI KAO PROIZVODI KOJI SADRŽE GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME

Članak 1.

U Uredbi o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme (»Narodne novine«, broj 92/2008), Popis dopuštenih genetski modificiranih organizama koji se mogu nalaziti u proizvodima kao slučajni ili tehnološki neizbježni tragovi u smislu Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme, iz Priloga koji je sastavni dio Uredbe, dopunjuje se i glasi:

Br.

Oznaka

Biljka

Proizvođač

Izvedena promjena

Moguća uporaba

27.

A2704-12

soja

Bayer CropScience

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

28.

LL Cotton 25

pamuk

Bayer CropScience

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

29.

MON-89788-1

soja

Monsanto Europe S.A

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-26/09-01/01

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 18. ožujka 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.