Odluka o naplati naknade (cestarine) za uporabu autocesta ili pojedinih cestovnih objekata na državnim cestama

NN 36/2009 (23.3.2009.), Odluka o naplati naknade (cestarine) za uporabu autocesta ili pojedinih cestovnih objekata na državnim cestama

36 23.03.2009 Odluka o naplati naknade (cestarine) za uporabu autocesta ili pojedinih cestovnih objekata na državnim cestama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

800

Na temelju članka 6. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 180/2004, 82/2006, 138/2006 i 146/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2009. godine donijela

ODLUKU

O NAPLATI NAKNADE (CESTARINE) ZA UPORABU AUTOCESTA ILI POJEDINIH CESTOVNIH OBJEKATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

I.

Za uporabu javnih cesta razvrstanih u skupinu autocesta, sukladno članku 5. Zakona o javnim cestama, koje nisu u koncesiji, a za koje je projektom predviđena izgradnja sustava za naplatu cestarine, naplaćuje se naknada (cestarina).

Za uporabu autocesta ili pojedinih cestovnih objekata (most, vijadukt, tunel i sl.) na državnim cestama, koje su u koncesiji, naplaćuje se naknada (cestarina), sukladno ugovorima o koncesiji.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o uvođenju naplate cestarine na autocesti Bregana – Zagreb (»Narodne novine«, broj 42/2002), Odluka o uvođenju naplate cestarine na autocestama Bosiljevo – Split – Šestanovac i Rupa – Rijeka (»Narodne novine«, broj 71/2003) i Odluka o uvođenju naplate cestarine na autocesti Rupa – Rijeka (»Narodne novine«, broj 65/2005).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/09-02/01

Urbroj: 5030116-09-3

Zagreb, 18. ožujka 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.