Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine

NN 36/2009 (23.3.2009.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine

36 23.03.2009 Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

804

Na temelju članka 32. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2009. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA CESTOVNO-NAUTIČKE BENZINSKE STANICE BLATINE

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine s društva Maris d.o.o. na novog ovlaštenika koncesije društvo Tifon d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), a iz razloga prestanka društva Maris d.o.o. kao pravne osobe.

II.

Ovlaštenik koncesije stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je određeno Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine (»Narodne novine«, broj 69/2000) i Ugovorom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine, od 1. kolovoza 2000. godine.

III.

Ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da potpiše Ugovor o prijenosu koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/98-02/10

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 18. ožujka 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.