Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

NN 36/2009 (23.3.2009.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

36 23.03.2009 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

805

Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2009. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

I.

U Odluci o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 102/2000, 6/2001, 167/2003, 23/2004, 14/2008 i 15/2009), u točki III. podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. prati provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, te predlaže učinkovito izvršavanje planiranih mjera i aktivnosti;«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/09-02/06

Urbroj: 5030104-09-3

Zagreb, 18. ožujka 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.