Odluka o prestanku važenja Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marijanci

NN 36/2009 (23.3.2009.), Odluka o prestanku važenja Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marijanci

36 23.03.2009 Odluka o prestanku važenja Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marijanci

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

806

Na temelju članka 45. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/2001, 87/2002, 48/2005 i 90/2005), a u vezi s člankom 99. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2009. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI

I.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marijanci (»Narodne novine«, broj 106/2008).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/08-03/21

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 18. ožujka 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.