Odluka kojom se mr. sc. Aleksandar Heina opoziva s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj i Republici Island sa sjedištem u Kopenhagenu

NN 37/2009 (25.3.2009.), Odluka kojom se mr. sc. Aleksandar Heina opoziva s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj i Republici Island sa sjedištem u Kopenhagenu

37 25.03.2009 Odluka kojom se mr. sc. Aleksandar Heina opoziva s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj i Republici Island sa sjedištem u Kopenhagenu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

808

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/09-02/05, urbroj: 50304/2-09-05 od 5. ožujka 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Aleksandar Heina opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Kopenhagenu, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island, sa sjedištem u Kopenhagenu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/08

Urbroj: 71-05-03/1-09-4

Zagreb, 18. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.