Zakon o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

38 27.03.2009 Zakon o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

850

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/55

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 92/05., 121/05., 135/06., 141/06., 17/07., 34/07., 107/07. i 60/08.) u članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osnovicu za obračun plaće dužnosnika određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.