Odluka o proglašenju "Dana svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj"

NN 38/2009 (27.3.2009.), Odluka o proglašenju "Dana svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj"

38 27.03.2009 Odluka o proglašenju "Dana svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj"

HRVATSKI SABOR

851

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 20. ožujka 2009., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »DANA SVJESNOSTI O MUCANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ«

I.

Dan 22. listopada proglašava se »Danom svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novima«.

Klasa: 562-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.