Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 39/2009 (31.3.2009.), Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

39 31.03.2009 Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

873

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/58

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 27. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 34/07., 146/08. i 155/08.) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osnovicu za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/09-01/02

Zagreb, 27. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.