Odluka o postavljenju mr. sc. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici

NN 39/2009 (31.3.2009.), Odluka o postavljenju mr. sc. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici

39 31.03.2009 Odluka o postavljenju mr. sc. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

875

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/09-01/01, urbroj: 50304/2-09-05 od 23. ožujka 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. FRANU KRNIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Pragu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/07

Urbroj: 71-05-03/1-09-6

Zagreb, 26. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.