Odluka o postavljenju Borisa Velića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki

NN 39/2009 (31.3.2009.), Odluka o postavljenju Borisa Velića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki

39 31.03.2009 Odluka o postavljenju Borisa Velića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

876

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-080-02/08-01/426, urbroj: 50304/2-09-01 od 5. ožujka 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam BORISA VELIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/18

Urbroj: 71-05-03/1-09-3

Zagreb, 23. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.