Odluka o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike

NN 40/2009 (1.4.2009.), Odluka o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike

40 01.04.2009 Odluka o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

905

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/1998, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), a u vezi s člankom 119. stavkom 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 93/2008, 23/2009 i 39/2009) i Dodatkom Sporazumu od 21. studenoga 2006. godine sklopljenim 23. ožujka 2009. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. travnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

I.

Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike utvrđuje se u visini od 5.108,84 kune bruto i primjenjuje se od 1. travnja 2009. godine, počevši s plaćom za mjesec travanj 2009. godine koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2009. godine.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 150/2008).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/09-01/12

Urbroj: 5030102-09-1

Zagreb, 1. travnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.