Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

NN 40/2009 (1.4.2009.), Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

40 01.04.2009 Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

908

Na temelju članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, broj 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. travnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.108,84 kune bruto i primjenjuje se od 1. travnja 2009. godine, počevši s plaćom za mjesec travanj 2009. godine koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2009. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/09-01/11

Urbroj: 5030102-09-1

Zagreb, 1. travnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.