Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 41/2009 (3.4.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

935

Na temelju članka 108. stavak 1. točka 10., a u svezi sa člankom 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZNOSU TROŠKOVA POGREBA IZ ČLANKA 104. ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Pravilniku o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 43/05) članak 10. mijenja se i glasi:

»Pod troškovima prijevoza i pokopa umrlog HRVI iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata podrazumijevaju se:

– pogrebna oprema ili oprema za kremiranje (u vrijednosti do 1.500,00 kuna uključujući i PDV) koju čine lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura ili limeni uložak mali križ za lijes, slova i brojevi za lijes i nadgrobni znak, pločica s tekstom i pokrov

– glazba kod odavanja vojne počasti u vrijednosti do 400,00 kuna uključujući i PDV (izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 2. ovog Pravilnika)

– troškovi kremiranja (u vrijednosti do 2.000,00 kuna uključujući i PDV) koje mogu činiti: usluge korištenja krematorija, rashladne komore, razglasa, zvona, manipulacija posmrtnim ostacima, korištenje kolica, urna, polaganje urne i slično

– troškovi pokopa (u vrijednosti do 1.000,00 kuna uključujući i PDV) koje mogu činiti: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje pokrovne ploče, vraćanje pokrovne ploče, manipulacija posmrtnim ostacima, manipulacija posmrtnim ostacima uslijed vanjske fizičke sile, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i slično

– vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (u vrijednosti do 600,00 kuna uključujući i PDV)

– troškovi prijevoza pokojnika do mjesta pokopa u visini od 50% od ukupnog troška prijevoza uključujući i PDV

– zastava Republike Hrvatske

– jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživom grobnom polju (u vrijednosti do 2.000,00 kuna uključujući i PDV), ukoliko ga obitelj umrlog HRVI iz Domovinskog rata i/ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nema u mjestu prebivališta i/ili mjestu pokopa, ili ga jedinica područne (regionalne) samouprave ne ustupa bez naknade.

Članak 2.

Postupci za naknadu troškova prijevoza i pokopa umrlog HRVI iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji su započeti prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika okončat će se odredbama onoga propisa koji je povoljniji za podnositelja zahtjeva za naknadu troškova prijevoza i pokopa umrlog HRVI iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-0001/34

Urbroj: 519-04/3-09/2

Zagrebu, 16. ožujka 2009.

Potpredsjednica Vlade
Republike Hrvatske, ministrica
obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.