Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

NN 43/2009 (8.4.2009.), Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

43 08.04.2009 Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

990

Na temelju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA

Članak 1.

U Uredbi o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 2/2001, 156/2002, 110/2004 i 112/2007), članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Ova Uredba odnosi se na sljedeće proizvode i usluge:

1. Prijevoz putnika u unutarnjem željezničkom prometu;

2. Službene tiskanice.

Obavijesti o cijenama za proizvode iz točaka 1. i 2. ovog članka, odnose se samo na pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske (Hrvatske željeznice d.o.o., i Narodne novine d.d.)«.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2009. godine.

Klasa: 307-03/09-01/01
Urbroj: 5030105-09-1
Zagreb, 2. travnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.