Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 46/2009 (15.4.2009.), Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

46 15.04.2009 Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1054

Na temelju članka 30. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 4. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/2001, 10/2002, 155/2002, 45/2003, 43/2004, 40/2005, 44/2005 – pročišćeni tekst i 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

Raspisuju se izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 17. svibnja 2009. godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. travnja 2009. godine.

Klasa: 013-03/09-01/01

Urbroj: 5030106-09-1

Zagreb, 9. travnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.