Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike

NN 46/2009 (15.4.2009.), Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike

46 15.04.2009 Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1055

Na temelju članka 30. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), članka 6. stavka 2. i članka 15. stavka 1. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, br. 109/2007 i 125/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE, ŽUPANE I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA I NJIHOVE ZAMJENIKE

I.

Raspisuju se izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike.

II.

U jedinicama lokalne samouprave do 10.000 stanovnika, zajedno i istovremeno s izborima općinskih načelnika i gradonačelnika, bira se i njihov jedan zamjenik.

U jedinicama lokalne samouprave koje imaju preko 10.000 stanovnika, županijama i Gradu Zagrebu zajedno i istovremeno s izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, biraju se i njihova dva zamjenika.

III.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 17. svibnja 2009. godine.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. travnja 2009. godine.

Klasa: 013-03/09-01/02

Urbroj: 5030106-09-1

Zagreb, 9. travnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.