Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

NN 46/2009 (15.4.2009.), Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

46 15.04.2009 Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1063

Na temelju članka 40. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, broj 109/07. i 125/08., dalje: Zakon) te članka 30. stavka 1. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. travnja 2009. raspisani su izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba. Odluka Vlade Republike Hrvatske stupit će na snagu 15. travnja 2009.

Izbori će se održati u nedjelju 17. svibnja 2009.

2. Rokovi teku od

16. travnja 2009. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle

27. travnja 2009. do 24:00 sata

(članak 17. Zakona).

4. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će i u javnim glasilima objaviti zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle

29. travnja 2009. do 24:00 sata

(članak 23. stavak 1. Zakona).

5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste kandidatura i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

15. svibnja 2009. do 24:00 sata

(članak 24. stavak 1. Zakona).

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od

16. svibnja 2009. u 00:00 sati do

17. svibnja 2009. u 19:00 sati

(članak 26. stavak 1. Zakona).

7. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

8. svibnja 2009. do 24:00 sata

(članak 46. stavak 3. Zakona).

8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

8. svibnja 2009. do 24:00 sata

(članak 44. Zakona).

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

(članak 44. Zakona).

9. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle

11. svibnja 2009. do 24:00 sata.

(članak 44. Zakona).

10. Glasovanje traje neprekidno

17. svibnja 2009. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli u redu na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

(članak 54. stavak 1. Zakona).

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle

18. svibnja 2009. do 7:00 sati.

(članak 63. Zakona).

12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle

18. svibnja 2009. do 19:00 sati.

(članak 64. stavak 1. Zakona).

13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

(članak 68. Zakona).

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 84. do 91. Zakona.

15. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. travnja 2009. godine.

Klasa: 013-05/09-03/01

Urbroj: 507-09-01

Zagreb, 10. travnja 2009.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.