Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provođenje izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

NN 46/2009 (15.4.2009.), Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provođenje izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1064

Na temelju članka 40. i članka 16. stavka 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine« br. 109/07 i 125/08, dalje: Zakon) te članka 30. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LSN II

O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA

1. Pripreme i provođenje izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake LSN.

3. Ako za pojedine radnje u postupku provođenja izbora nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.

4. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– LSN- 1 – Prijedlog kandidata/kandidatkinje i zamjenika kandidata/kandidatkinje za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana ili gradonačelnika Grada Zagreba

– LSN- 2 – Prijedlog nezavisnog kandidata/kandidatkinje i zamjenika kandidata/kandidatkinje za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana ili gradonačelnika Grada Zagreba

– LSN- 3 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature

5. Obrasci za postupak izbora su:

– LSN -4 – Glasački listić za izbor općinskog načelnika općine

– LSN -5 – Glasački listić za izbor gradonačelnika grada

– LSN -6 – Glasački listić za izbor župana županije

– LSN -7 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika

– LSN -8 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor župana/gradonačelnika Grada Zagreba

– LSN -9 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika

– LSN -10 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor župana

– LSN -11 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor župana

– LSN -12 – Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba za izbor gradonačelnika

– LSN -13 – Glasački listić za ponovljene izbore – drugi krug izbora za izbor općinskog načelnika

– LSN -14 – Glasački listić za ponovljene izbore – drugi krug izbora za izbor gradonačelnika

– LSN -15 – Glasački listić za ponovljene izbore – drugi krug izbora za izbor župana

6. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

7. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. travnja 2009. godine.

Klasa: 013-05/09-03/02

Urbroj: 507-09-01

Zagreb, 10. travnja 2009.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.